Ausflugslokale

Kronenhof - Bad Homburger BrauhausKronenhof - Bad Homburger Brauhaus
Zeppelinstraße 10, 61352 Bad Homburg v.d.H.
Tel.: (06172) 28 86 62, Fax: (06172) 28 86 60
Landgasthof SaalburgLandgasthof Saalburg
An der Jupitersäule 10, 61350 Bad Homburg v.d.H.
Tel.: (0 61 75) 79 6 20, Fax: (0 61 75) 79 62 11